För mycket komplex teknik i våra byggnader?

 

Hur ska vi kunna hitta framtidens medarbetare till fastighetssektorn? Just nu har vi en rekryteringskris där det är mycket svårt att få tag i kompetent personal med fastighetsteknisk bakgrund och erfarenhet. Utvecklingen mot komplexa och svårskötta installationer och reglersystem kommer att skapa stora problem i och med att personer med rätt utbildning inte finns att tillgå.

 

En satsning och ökning på fastighetsorganisationers resurser och kompetensutveckling i kombination med att överblickbar och robust teknik används måste vara en framgångsfaktor idag.

 

Det känns som om det är dags att starta TEKNIKSANERING AB, som utvecklar och marknadsför "teknikborttagningsmedel". Finns det något medel eller verktyg som idag kan användas för att minimera eller förenkla systemen? Finns det robusta och lättanvända styr- och övervakningssystem på marknaden idag? En generell uppfattning är att fastighetstekniker m.fl. i olika fastighetsorganisationer inte har möjlighet att förstå och än mindre hantera alla "tekniska julgranar" som står och blinkar i driftutrymmena.

 

Men det finns reglerkoncept som exempelvis DyCon, som är användarvänligt, robust och säkert. Där styr- och reglersystemet arbetar i nära samklang med byggnadsstommens värmedynamiska egenskaper. Dessutom är det omöjligt att "hacka" eller göra dataintrång på DyCon-systemet.

 

Gå in på länken till Dunderon för mer information

 

 

JiFAB har utvecklat ett sociotekniskt utbildnigsprogram för en effektiv och bra driftekonomi som skräddarsys och genomförs på plats hos fastighetsföretagen. Ett helhetsgrepp tas där kunskap om hur medarbetare, ledning, kunder samt tekniska system kan samverka och samarbeta optimalt

 

Med kunniga och motiverade medarbetare skapas en lönsam drift

 

Gå in på länken till JiFAB för mer information

 

TEKNIKSANERING AB

EnergyCut

Best indoor climate to lowest energy cost